Het is: .

Circulaire Economie

De circulaire economie komt er aan. De eerste generatie studenten studeert er al op af en een beroep als waste engineer wordt heel gewoon in de nabije toekomst. Bovenstaande afbeelding laat mooi zien dat we van een lineaire economie (t/m jaren '70) al zijn beland in een recycling economie (huidig), en er wordt gewerkt naar een circulaire economie (ca. 2030). In een circulaire economie ontstaan nieuwe beroepen, nieuwe verdienmodellen en is er geen afvalstroom meer zoals we die nu kennen. Maar in een circulaire economie past veel meer dan alleen grondstoffen en recycling. Laten we eens kijken naar wat voorbeelden:

1. afval = geld. Het huidige recyclingsysteem is duur, niet effectief en straks niet meer nodig. Afval is niet langer een probleem, maar een geldstroom binnen de circulaire economie. Als alle gescheiden afvalbakken verdwijnen, scheelt dat huishoudens ontzettend veel reinigingskosten. Als de recyclecentra vervolgens ook verdwijnen, dan scheelt dat nog meer sorteerwerk, personeel, machineparken enzovoorts. Één ondergrondse container, waar ál het huishoudelijk afval ongescheiden in mag worden gestort, is dé oplossing. Je afval wordt gebruikt als grondstof voor de nieuwe plasmavergassingsinstallatie, waar alles ongescheiden wordt vergast (niet verbrand), en waar halffabrikaten zoals slakken voor de asfaltproductie, metalen voor de metaalindustrie, schone brandstoffen zónder CO2-uitstoot voor verbrandingsmotoren, schoon drinkwater uit vochtafvang en zelfs schone lucht uit de afgevangen synthgassen word geproduceerd, naast natuurlijk dé belangrijkste bron: energie. Er is straks geen afval meer, maar alles wordt hergebruikt en opgewerkt naar nieuwe grondstoffen. Álle oude vuilstortplaatsen worden bronnen van inkomsten.

2. creatie van hergebruik. Je oude versleten bankstel weer als nieuw. Vaak is alleen de stof en de vulling versleten. Oude bankstellen en andere meubels als tafels, stoelen en kasten kunnen eenvoudig na een kleine bewerking door stoffeerders, schilders en meubelmakers worden -ge-upcycled naar een nieuw te verkopen item. 

3. kleding wordt kleding. Dankzij nieuwe machines, die nu nog in de proeffase verkeren, hoeft geen enkel oud kledingstuk (hoe beschadigd ook) meer te worden weggegooid of te belanden in een kledingzak. Deze nieuwe machines maken van de oude reststof nieuwe schone vezels, die dienen als grondstof voor nieuwe kleding. Geen vezel wordt verspild en alle oude knopen en ritsen worden via metaalbewerking omgesmolten tot nieuwe knopen en ritsen. Kleding wordt 100% duurzaam op deze manier.

4. kernafval wordt grondstof. Ook het bestaande opgeborgen kernafval van 60 jaar gebruik van kerncentrales wordt nu een schone grondstof voor nieuwe energie. In de nieuwe, 4e generatie kerncentrales kan het oude kernafval veilig worden opgewerkt en verwerkt tot schone veilige energie, wat geen afval meer kent verder. Kernenergie wordt een veilige bron van energie én we ruimen al het gevaarlijke afval in één keer op.

5. nieuwe beroepen. Door alles te gaan hergebruiken ontstaan nieuwe takken van industrie, met nieuwe beroepen. Natuurlijk zullen door verdere automatisering en robotiseren miljoenen banen gaan verdwijnen, en die hoeven niet allemaal meer terug te komen in de nieuwe circulaire economie. Gewoon, omdat robots en computers deze zullen gaan overnemen. Tussen nú en 2040 zullen ontzettend veel beroepen niet langer nodig zijn. Te denken valt aan magazijnpersoneel, winkelpersoneel, postsorteerders en -bezorgers, administratief personeel, boekhouders, chauffeurs, baliepersoneel, klantenservice medewerkers, productie personeel, en zelfs zorgpersoneel op termijn. 

Wat gaan we terugzien in de nieuwe circulaire economie? Voorbeelden zijn: Cyber security expert, Bitcoin handelaar, Data scientist, Digital marketeer, Scrum master, Internet of Things engineer, Digital developer, Drone operator, Werkgeluksdeskundige, Growth hacker, Longevity coach, Product owner, Ontwikkelings coach, 3D specialist, Logistiek specialist, Recruitment specialist, Empatisch zorg en welzijn professional, Professional organizer, Docent webdeveloper, Duurzaam bouwer, Finance coach, Facilitator, Virtual assistent, Neuromarketeer, Big Data analist of Robotica engineer. Meer banen, meer mogelijkheden, meer gezonde economie.

6. een Universeel Basis Inkomen. Al veel besproken en het gaat er echt komen. Een UBI (of OBI) voor iedereen. Te denken valt aan een paar varianten, of een tussenstation met een pilot. In zo'n pilot zou een gemeente iedereen die werkloos of arbeidsongeschikt is, de uitkering in een nieuwe lokale digitale munt kunnen uitbetalen. Deze munt is een wettig betaalmiddel in de héle gemeente, dus de huur kan er mee worden betaald, de energie en zorg, maar ook de bakker of de speelgoedwinkel. 

Doordat dit digitale geld binnen de gemeentegrenzen blijft en circuleert, groeit de circulaire economie binnen de gemeente grenzen. Er worden dus meer lokale diensten en goederen afgenomen en dat is goed voor een gezonde en stabiele groei van de lokale economie. Bij een landelijke of internationale uitrol blijft het concept gelijk, maar dan op landelijke of wereldschaal. Honger, dakloosheid, gebrek aan zorg behoren dan tot het verleden.

Door de nieuwe circulaire economie te verwelkomen, gaat de wereld ingrijpend verbeteren. Qua milieu, qua duurzaamheid, en qua welvaart. Een leefbare planeet voor iedereen, waar niets meer verspild wordt en waar iedereen gezond en gelukkig is.

 

Wie Ik Ben

oprichter en oud-voorzitter Puch Touring Club Nederland 1987 t/m 1994, oprichter en oud-voorzitter Stichting Bevordering Bromfietsgebruik 1991 t/m 1994, oprichter en oud-webmaster De Grootste Puch Maxi Site Ter Wereld 1998 t/m 2001, naamtegel @ Boompjeskade, Rotterdam sinds 1998, naam in atomen geschreven op aluminium target marker, geland door Hayabusa ruimtesonde in 2005 op asteroide 1998 SF 36, oprichter en oud-webmaster Back to Lowlands community 2001 t/m 2009, officieel verkozen tot 'Ultimate Diehard Lowlander' door Oor Magazine in  2005, oprichter en oud-webmaster Low-Lands.nl fansite 2005 t/m 2022, officieel verkozen tot Time Magazine's 'Person Of The Year' 2006, oud-recensent MusicFrom.nl 2006 t/m 2013, co-houder van 1 wereldrecord in 1986 en 2 wereldrecords in 2008, oud-recensent 3voor12 Overijssel 2007 t/m 2009, oprichter en oud-webmaster Nirwana Tuinfeest startpagina 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster NirwanaFestival twitter 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster Zwolz.nl wijkwebsite Zwolle Zuid 2010 t/m 2012, directeur/eigenaar en oprichter van webshop Pandorrah.nl 2012 t/m heden, naam naar Mars gevlogen aan boord van NASA's Orion Flight Test 2014, oprichter en oud-webmaster spellensite Collect.One 2015 t/m 2020, oprichter en oud-webmaster 27MC.org 2020 t/m 2021. alle artikelen op deze site zijn 100% door mensen gemaakt en geschreven.

Waar Ik Voor Sta