Het is: .

Verkiezingstijd

(Wouter Engler- Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0)

Verkiezingen in Nederland. De één gruwelt er van, de ander raakt er niet over uitgepraat. Hoe het ook zij, verkiezingen zijn niet alleen erg belangrijk, maar ook een vastgelegd democratisch recht in Nederland, waar vroeger hard voor is gestreden. In november 2023 gaat Nederland weer naar de stembus, voor verkiezingen van de Tweede Kamer.

We gaan het ditmaal een niét hebben over politieke standpunten, valse beloften, moddergegooi of wat dan ook. We gaan het dit keer eens hebben over waar het écht over hoort te gaan in de Tweede Kamer. Geen mannetjes- (of vrouwtjes-) makerij, geen populisme of zelfingenomenheid van politici, maar púúr inhoudelijke punten. Want wij bevolking kiezen de Tweede Kamerleden, en zij dienen vervolgens de bevolking te dienen met beleid. Zó hoort democratie te werken: verbindend in plaats van verdelend.

Laten we eens wat actuele punten opnoemen, waar in Den Haag koortsachtig over wordt gezwegen of eenvoudigweg niet serieus genoeg wordt behandeld.

 • zorg

  de marktwerking heeft overduidelijk gefaald op alle punten. In plaats van efficiënter en goedkoper is de zorg juist uitgekleed, verschraalt, en lopen de wachtlijsten overal op. Jeugdzorg, ouderenzorg en gezondheidszorg in het algemeen zijn kapotgemaakt door marktwerking. De (maandelijkse) kosten zijn amper nog op te brengen, en mensen mijden zelfs huisarts en tandarts, waardoor uiteindelijk de rekening alleen maar verder oploopt.

  Stop met marktwerking in de zorg, ga weer over naar een basiszorgstelsel, met een premie gebaseerd op inkomen. Neem de tandarts ook weer op in de basiszorg, want die is broodnodig. Laat het eigen risico volledig vervallen. De overheid dient te zorgen voor de burger, niet een onderneming die voor de winst gaat. Bovendien: een gezonde bevolking is productiever en dat vertaalt zich in betere bedrijfswinsten en hogere belastinginkomsten.

 • onderwijs

  het onderwijsstelsel moet volledig op de schop. Onderwijs volgen is een plicht; geen recht, dus de overheid moet dan ook zorgen voor gratis te volgen onderwijs. En dat kan!
  Alle schoolgebouwen, en al het personeel, kan worden afgeschaft. Deze besparing zorgt er voor dat elke leerplichtige een gratis tablet kan krijgen zodat via de tablet thuis of waar dan ook onderwijs kan worden gevolgd. 

  De oude schoolleiding kan nu lessen op youtube gaan maken en online zetten, die middels controle gevolgd dienen te worden. Repetities kunnen ook online worden gemaakt, en eens per halfjaar kan er een fysieke ouderavond worden georganiseerd in het plaatselijke buurtcentrum. Examens en tentamens dienen eveneens lokaal in een buurtcentrum te worden afgerond.

  Voor middelbaar en hoger onderwijs kan dit eveneens. Hierdoor dalen de cursuskosten met een veelvoud en is ook hoger vervolgonderwijs voor iedereen bereikbaar via een tablet of laptop. Zo wordt onderwijs bijna gratis en is voor iedereen online te volgen die dat wil.

 • huisvesting

  Al een kleine 40 jaar zijn systematisch alle oude (en betaalbare) woonwijken in Nederland gesloopt. De gevolgen zijn rampzalig: steeds meer mensen die de huur niet meer kunnen opbrengen, kopers die elkaar overbieden met absurde bedragen en sociale woningen werden zo goed als verleden tijd, met wachtlijsten van 12 jaar(!) of langer. Schrijf je je in op je 18-e verjaardag, dan heb je wellicht rond je 30-e een woning. Ronduit belachelijk!

  Het moet afgelopen zijn met belangenverstrengeling tussen aannemers en politici; óók op lokaal niveau. Nederland moet gaan bouwen: snel, veel en voordelig. Dat kan ook: prefab woningen, houten woningen, tiny houses, nieuwe wijken met kleine woongemeenschappen, zet de bouwvergunningen een stuk losser (met uitzondering van veiligheidseisen) en zorg voor een royaal overschot aan huur- en koophuizen. 

  Het is leuk voor kopers als de huizenprijzen jaarlijks stijgen, maar die koppeling aan de naastgelegen huurwoningen is funest. Koppel dat los. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de sociale cohesie die elke woonwijk moet verbinden met elkaar. Want ook op dat gebied valt Nederland steeds verder uit elkaar.

 • euthanasie en abortus

  Nederland is een vrij land met moderne opvattingen, waarin ook ruimte moet zijn voor een goede en vooral ook veilige regelgeving op het gebied van euthanasie en abortus. Deze beide rechten horen verankerd te zijn in wetgeving, en de regelgeving hieromtrent moet worden verfijnd. Bij euthanasie is het doorlooptraject goed te noemen, maar is de strafrechtelijke kijk op de uitvoerend arts nog steeds veel te streng en te zwaar. Dit moet eenvoudiger worden voor een uitvoerend arts, zodat deze achteraf niet strafrechtelijk kan worden vervolgd bij de uitvoering er van. Ook een arts is een mens en het uitvoeren van een dergelijke taak is zwaar genoeg voor alle betrokkenen.

  Op het gebied van abortus is alles goed geregeld in Nederland, maar kan het hoofdstuk veiligheid nog wel wat extra aandacht verdienen. Zo dient het gebied rondom een abortuskliniek verder te worden uitgebreid waar protest mag worden gevoerd. Ook kan worden gedacht aan een taxiservice, die een patiënt thuis ophaalt en beveiligd begeleid tot in de kliniek, en ook na de ingreep weer veilig wordt thuisgebracht. De veiligheid rondom een kliniek moet worden opgevoerd, zichtbaarder worden en protestgroepen of individuen dienen eerst vooraf bij de politie een protestvergunning aan te vragen.

  We kunnen bepaalde zwangerschappen (ongewenst door minderjarigheid, door verkrachting, bij ernstige afwijkingen in de foetus, etc.) niet ongemoeid laten en deze vrouwen dienen niet alleen steun en zorg te krijgen, maar ook veiligheid.
 • veiligheid

  Veiligheid is er op vele vlakken, maar laten we eens enkele belangrijke punten voorbijkomen:

  1. verkeersveiligheid - verkeersdoden naar nul is het ideale streven, maar wat kunnen we verder nog doen? Véél, blijkt in de praktijk. Zo kan de maximum snelheid binnen de bebouwde kom terug naar maximaal 30 km/uur, overal. Ten tweede een helmplicht voor fietsers is ook geen overbodige luxe, zeker nu de speed pedelec er is. Iedereen een helm op doet een hoop goeds. Verder kunnen fysieke snelheidsbarriéres worden ingebouwd in het verkeer (grote betonnen bloembakken, een autoloze zondag, een negatieve verkeersdrempel ofwel verkeerskuil) die de snelheid nog verder doen afnemen, en als ultiem middel kan een zogenaamde black box ook alle autobewegingen registreren.

  Gratis fietsles zou ook niet verkeerd zijn, als je in de praktijk meer dan genoeg fietsers tegenkomt die de regels overduidelijk niet kennen of ze aan de laars lappen. Ook hierop valt nog veel terrein te winnen.

  2. Europese veiligheid - met de oorlog in Oekraïne kwam een einde aan 75 jaar vrede in Europa. Een tijdperk van moderne geweldvoering brak aan en duurt nog voort, met veel slachtoffers, massale ontvoering van kinderen en een gevaar voor de wereldwijde voedselvoorziening. stond en staat Europa onder druk. Toch is de eensgezindheid binnen de EU groter en stabieler dan velen hadden verwacht; de Unie steunt niet alleen Oekraïne met wapens en andere middelen, ze vangt ook op grote schaal vrouwen en kinderen uit oorlogsgebied op en ziet na een uitbreiding van de NAVO-landen ook toe op een toekomstige energietransitie die zal zorgen voor een nieuwe periode van welvaart voor velen na het einde van de oorlog.

  Oekraïne hoort bij Europa; het merendeel wil ook bij Europa horen en ook de Unie heeft zich voor verbinding met Oekraïne uitgesproken. Wanneer dit precies gaat gebeuren is nog niet bekend, maar de steun voor Oekraïne en het Oekraïense volk moet onvoorwaardelijk aanblijven, zonder enig misverstand. 

  3. openbare veiligheid - de laatste jaren is de openbare veiligheid verder verslechtert, en dat ligt niet aan de politie waarop veel is bezuinigt. Geweld in uitgaansgelegenheden, geweld in en rondom het openbaar vervoer, en zwaar geweld met explosieven schijnen haast de norm te worden in Nederland. Wellicht moeten straffen worden uitgebreid in plaats van verzwaard; te denken valt aan een verbod op studie, werk, uitkering en huisvesting, of voor buitenlandse criminelen strafmaten hanteren naar het land van herkomst.

  Hogere boetes of zwaardere straffen werken niet langer meer, en dus zal er moeten worden gezocht naar een uitbreiding van de straffen.
 • basisinkomen

  Een heet hangijzer heet het basisinkomen, voluit Onvoorwaardelijk Basis Inkomen ofwel OBI. Steeds meer Nederlanders staan er voor open en het brengt dan ook alleen maar veel voordelen. De één gaat voor een vast bedrag "gratis geld" voor elke Nederlander, de ander hanteert een "negatieve inkomstenbelasting" waarbij de Belastingdienst maandelijks tot een bepaald inkomen aanvult.

  Als we álle uitkeringen, subsidies, tegemoetkomingen en aanvullingen, samen met het hele uitkeringapparaat van ARBO-diensten en het hele UWV stopzetten, dan zit er al een flink bedrag in de OBI-pot. Vul dat aan met een hogere inkomstenbelasting voor de hoogste inkomens, plus een nieuw type inkomstenbelasting voor elke industriële robot, en het OBI is realiteit.

  Maar tot die tijd zouden wij graag zien dat de overheid zich druk zou maken over een 'vrij besteedbaar inkomen' voor elke Nederlander. Want niet iedereen met een uitkering is werkweigeraar, of lui, of profiteur. Integendeel. Ik heb het over de groep langdurige arbeidsongeschikten, invaliden en mensen met een verstandelijke beperking. Deze groep kan er niets aan doen geen werk te hebben, maar kan verder ook geen extra inkomen verwerven door diezelfde beperkingen. Deze groep heeft het oneerlijk zwaar, net als de ouderen met alleen AOW-uitkering. 

  De politiek praat dan leuk over het feit dat de uitkeringen stijgen met het minimumloon, maar de rekeningen blijven ook alsmaar stijgen, waardoor het 'vrij besteedbare inkomen' niet of nauwelijks stijgt, of zelfs vermindert. Dit huidige systeem is defect en hier moet dringend naar gekeken worden.
 • natuur en milieu

  Eveneens een heet hangijzer deze verkiezingen is de natuur en het milieu in het algemeen in Nederland. Boosdoeners zijn er zat aan te wijzen, daar gaat het hier niet om; het gaat erom hoe we het goed gaan oplossen met zijn allen. De natuur staat er wereldwijd, in Europa en in Nederland slecht tot zeer slecht voor. We beperken ons tot Nederland.
  Het klimaat verandert en dat weten we. De zomers worden warmer en de winters natter. Extremen gaan vaker voorkomen: wind- en waterhozen, de CO2 uitstoot, de eerste tornado, zeespiegelstijging, dijken die verbeterd moeten worden, het grondwaterpeil, en ga zo maar door. Daarover hebben we op deze site al veel geschreven.

  Om te beginnen moeten we vooruit kijken, want alles wat we nú doen, geeft in de toekomst resultaat. De enorme veestapel in Nederland met megastallen produceert koeien- schapen- en kippenvlees voor een groot deel van Europa. Het meeste wordt dus hier gehouden en vandaar dat de CO2-uitstoot in Nederland op dit gebied ook zo enorm veel hoger ligt dan in andere EU-landen. Dat moet stoppen en dat kan al snel. Behalve door uitkoop van veehouderijen en aanpassingen in wetgeving, kan iedereen die dat wil straks ook in de toekomst écht vlees blijven eten. Het komt alleen niet meer van een levend dier in een stal, maar uit een groeilab. Het is exact hetzelfde vlees als van een levend dier en smaakt ook identiek, maar er hoeft geen dier meer te worden geslacht en dat betekent geen CO2-uitstoot meer. De boer van nu is de laboratorium manager van morgen.

  Nederland gaat, net als de rest van de wereld, sterk van klimaat veranderen. Vooruit kijken betekent je land toekomstbestendig maken, en dat zal leiden tot een aantal impopulaire maatregelen. Wie kijkt tot aan 2050, zal kunnen concluderen dat Nederland een Middellandse Zee-klimaat gaat krijgen. Ideaal voor fruitstruiken en fruitbomen, maar minder goed nieuws voor traditionele struiken en planten en gewassen zoals aardappelen. We moeten gaan zorgen voor meer schaduw rondom de woning en op straat. 

  Meer groen, minder bestrating en meer overkappend groen zorgen voor een beter klimaat en houden Nederland leefbaar. Bovendien houdt meer groen ook meer grondwater vast; vooral bomen, planten en gewassen met lange (diepe) wortels zijn dan geschikter om te planten. Dit zal op korte termijn dan ook weer meer insecten en vogels aantrekken, die van de schaduw beter kunnen level op lokale plekken. Nestkastjes voor vogels, vlinders, egels en vleermuizen kunnen ook een hoop bijdragen.

  Wat betreft de wolf in Nederland, die moet mogen worden bestreden. Boeren met vee kunnen dit op een natuurlijke manier doen, door één of twee ezels bij een kudde te plaatsen. Een ezel doodt met gemak een wolf. Afschieten zou een laatste optie moeten kunnen zijn. De beschermde status moet worden herzien, net als die van overpopulatie bij bevers.

  Dan het grondwaterpeil. Dat zal 's zomers té laag worden als we zo blijven doorgaan met grondwater oppompen voor industrie en consument (flesjes bronwater). Dit moet resoluut worden gestopt en verboden bij wet, zodat het grondwaterpeil duurzaam herstelt. Woningen kunnen een regenton plaatsen om te watergebruik terug te dringen, en zo zijn er veel meer manieren om water weer vrij de grond in te laten stromen in plaats van in de riolering. Water moet in de grondlaag blijven en dat kan door het te ontzien en zelfs toe te voegen.

  Weilanden en akkers kunnen weer worden teruggegeven aan de natuur, door het te laten verwilderen, of door er een bosbad aan te leggen voor (betaalde) recreatie. Hout uit die bossen kan weer voor de bouw worden gebruikt.

  Door de stijging van de zeespiegel is het wellicht interessant om eens te kijken naar versterking van het duingebied, maar ook naar het vasthouden van zandstranden, door bijvoorbeeld mangrove bomen te introduceren. Deze zullen dan in het wortelnetwerk niet alleen zandgrond vasthouden tegen erosie, maar er zal ook zeeleven gaan huisvesten tussen de wortels.
 • energie

  de wereld zit midden in een energie transitie. Waar onze grootouders van hout en plaggen overgingen op kolen, en onze ouders van kolen op gas, zo gaan wij en onze kinderen over op waterstof en elektriciteit. Kerncentrales zijn een korte-termijn oplossing, maar kunnen ook langdurig functioneren als het centrales zijn van een vierde generatie. Deze produceren in het geheel geen kernafval meer, maar kunnen zelfs oud kernafval volledig opgebruiken.

  Waterstofcentrales dienen te worden gebouwd voor de industrie en het transport, en consumenten zullen elektrisch vervoer tot hun beschikking hebben. Voor al deze elektriciteit is zon- en windenergie de beste en meest duurzame oplossing. Waar op de Noordzee grote windparken met batterijopslag zullen worden gebouwd, zijn al die weilanden vol zonnepanelen een doorn in het oog en bovendien niet nodig.

  Deze kunnen volledig verdwijnen als we boven alle fietspaden in Nederland panelen plaatsen die de zon opvangen, en bovendien de fietsers beschermen tegen direct zonlicht bij hoge temperaturen en tegen regen bij slecht weer. Hetzelfde zou een optie kunnen zijn boven de elektriciteitsleidingen van de Nederlandse Spoorwegen; ook die ruimte is optimaal te benutten voor opwekking van energie.

De Tweede Kamer verkeert weer in dezelfde fase als altijd, zo vlak voor de verkiezingen. Óf er worden beloftes gemaakt die weer niet waargemaakt worden, óf er worden wazige termen en gesprekken zonder inhoud gepresenteerd, of er wordt opgeroepen om stembiljetten van anderen te verzamelen en te gebruiken via volmacht, om zo een verschil te gaan maken ná de verkiezingen.

Feit is, dat er ruim 13 miljoen stemgerechtigden zijn, met 13 miljoen meningen en opvattingen. Het spelletje van beloftes maken vooraf, en dan 'business as usual' achteraf is wel doorzien inmiddels. Daardoor is de Tweede Kamer de laatste 20 jaar helemaal versplinterd met éénmansfracties en een aantal nieuwe partijen. Daar is Nederland niet mee gebaat; daar is de democratie niet bij gebaat.

We moeten af van "het eigen gelijk", we moeten af van populisme, we moeten af van mannetjes- (en vrouwtjes-)makerij, we moeten af van "verdelen en heersen", we moeten terug naar wat democratie écht inhoudt: de meeste stemmen gelden, maar met oog voor de minderheid. Een politicus moet er niet zitten voor het geld, niet voor de prestatie op het eigen resumé, niet uitsluitend voor het bedrijfsleven, maar voor het Nederlandse volk die hem of haar koos, om héél Nederland naar een hoger peil te tillen, met een gedeelde welvaart voor iédereen, in dienst van het volk.

Wie Ik Ben

oprichter en oud-voorzitter Puch Touring Club Nederland 1987 t/m 1994, oprichter en oud-voorzitter Stichting Bevordering Bromfietsgebruik 1991 t/m 1994, oprichter en oud-webmaster De Grootste Puch Maxi Site Ter Wereld 1998 t/m 2001, naamtegel @ Boompjeskade, Rotterdam sinds 1998, naam in atomen geschreven op aluminium target marker, geland door Hayabusa ruimtesonde in 2005 op asteroide 1998 SF 36, oprichter en oud-webmaster Back to Lowlands community 2001 t/m 2009, officieel verkozen tot 'Ultimate Diehard Lowlander' door Oor Magazine in  2005, oprichter en oud-webmaster Low-Lands.nl fansite 2005 t/m 2022, officieel verkozen tot Time Magazine's 'Person Of The Year' 2006, oud-recensent MusicFrom.nl 2006 t/m 2013, co-houder van 1 wereldrecord in 1986 en 2 wereldrecords in 2008, oud-recensent 3voor12 Overijssel 2007 t/m 2009, oprichter en oud-webmaster Nirwana Tuinfeest startpagina 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster NirwanaFestival twitter 2009 t/m 2021, oprichter en oud-webmaster Zwolz.nl wijkwebsite Zwolle Zuid 2010 t/m 2012, directeur/eigenaar en oprichter van webshop Pandorrah.nl 2012 t/m heden, naam naar Mars gevlogen aan boord van NASA's Orion Flight Test 2014, oprichter en oud-webmaster spellensite Collect.One 2015 t/m 2020, oprichter en oud-webmaster 27MC.org 2020 t/m 2021. alle artikelen op deze site zijn 100% door mensen gemaakt en geschreven.

Waar Ik Voor Sta